< Tillbaka

Biosfär

Makalösa naturupplevelser

Om Biosfär

Över hela världen ökar medvetenheten om att relationerna mellan människa och miljö måste förbättras. Unesco, FN:s organ för utbildning och kultur, skyndar på denna omställning genom att utse sär skilda biosfärområden. Vänerskärgården med Kinnekulle är ett sådant, där nya idéer och initiativ för ökad hållbarhet utformas och prövas. Här har vi bland annat valt att utveckla hållbar turism. Vi vill erbjuda dig möjligheter att uppleva vår natur, kultur och service med gott samvete och med aktiverade sinnen. Kartan ger dig tips och vägledning för inspirerande cykel eller vandringsturer. Tryckt karta finns att köpa bl.a. på turistbyråerna. Kom närmare, och upplev mer!

Gäst i naturen

I Sverige har vi den unika allemansrätten som ger alla rätt att röra sig fritt i naturen. Reglerna bygger på en ömsesidig hänsyn mellan besökare, markägare och natur. Tänk på:

Hållbarhetsstrategi

Vi har strävat efter att naturen i möjligaste mån skall upplevs på dess egna villkor. Ingrepp och åtgärder för framkomlighet och service längs vägen har därför begränsats. Det kan innebära att leden inte alltid är slät och lättrampad, Vägvalet är gjort med tanke på att minimera underhållsbehovet. Vi samordnar sträckningen mellan de olika lederna där så är möjligt. Vi använder befintliga stolpar om det går, krävs nya använder vi obehandlad ek.

Ta tåget

Kinnekulletåget tar dig enkelt och smidigt till olika platser längs lederna. Kolla närmsta station på kartan.
Tidtabell och biljettinformation: www.vasttrafik.se.

Information